کالیته 60253.3 هیلد جامعه

 این کالیته با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود .

کالیته 60253.3 هیلد جامعه 5 محصول وجود دارد

 •  طرح چهارخانه ی فانتزی این کالیته در چند رنگ روشن و با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود . رنگ شماره 1 رنگ آبی روشن این کالیته است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,240,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  طرح چهارخانه ی فانتزی این کالیته در چند رنگ روشن و با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود . رنگ شماره 2 رنگ آبی نفتی این کالیته است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,240,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  طرح چهارخانه ی فانتزی این کالیته در چند رنگ روشن و با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود . رنگ شماره 3 رنگ آبی این کالیته است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,240,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  طرح چهارخانه ی فانتزی این کالیته در چند رنگ روشن و با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود . رنگ شماره 4 رنگ خاکستری این کالیته است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,240,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 •  طرح چهارخانه ی فانتزی این کالیته در چند رنگ روشن و با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود . رنگ شماره 5 رنگ نسکافه ای این کالیته است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,240,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف