مشاهده گالری تصاویر
کالیته 603.346 پارچه فاستونی مطهری

کالیته 603.346 پارچه فاستونی مطهری

بافت کج راه این کالیته با ترکیب ۴۵٪ پشم - ۵۵٪ ترویرا جلوه بصری جذابی به طرح دیپلمات آن که در پنج رنگ خاص ارائه شده ، بخشیده است . از نظر اهل فن طرحهای دیپلمات از انواع پرطرفدار پارچه های فاستونی هستند چرا که خطوط عمودی این پارچه ها اندام شخص را بلندتر جلوه می دهند .

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه