این کالیته با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود .

 این کالیته با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود .

بیشتر

کمتر

کالیته 60253.3 هیلد جامعه 

 • خرید محصول

   طرح چهارخانه ی فانتزی این کالیته در چند رنگ روشن و با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود . رنگ شماره 1 رنگ آبی روشن این کالیته است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,580,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

   طرح چهارخانه ی فانتزی این کالیته در چند رنگ روشن و با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود . رنگ شماره 2 رنگ آبی نفتی این کالیته است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,580,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

   طرح چهارخانه ی فانتزی این کالیته در چند رنگ روشن و با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود . رنگ شماره 3 رنگ آبی این کالیته است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,580,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

   طرح چهارخانه ی فانتزی این کالیته در چند رنگ روشن و با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود . رنگ شماره 4 رنگ خاکستری این کالیته است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,580,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

   طرح چهارخانه ی فانتزی این کالیته در چند رنگ روشن و با ترکیب مرغوب %45 پشم و %55 ترویرا از محصولات شرکت جامعه است که تحت لیسانس هیلد انگلستان تولید می شود . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,580,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف