این کالیته با ترکیب 65% پلی استر و 35% ویسکوز از محصولات شرکت جامعه است .

این کالیته با ترکیب 65% پلی استر و 35% ویسکوز از محصولات شرکت جامعه است .

بیشتر

کمتر

کالیته 7722.2 جامعه 

 • پارچه ی چهارخانه در طرح زمینه ی جودون و در رنگ های آبی ، نسکافه ای ، شکلاتی ، نوک مدادی و آبی درباری در این کالیته به شما عرضه شده است. ترکیب پارچه ، ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت جامعه است .رنگ شماره 2 رنگ نسکافه ای این کالیته است که دارای خطوط طرح ظریف چهارخانه آبی رنگ در زمینه ی نسکافه ای است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,725,000 ریال به زودی ...
  بیشتر
  به زودی ...
 • پارچه ی چهارخانه در طرح زمینه ی جودون و در رنگ های آبی ، نسکافه ای ، شکلاتی ، نوک مدادی و آبی درباری در این کالیته به شما عرضه شده است. ترکیب پارچه ، ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت جامعه است .رنگ شماره 4 رنگ آبی درباری این کالیته است که دارای خطوط طرح ظریف چهارخانه ارغوانی رنگ در زمینه ی آبی درباری است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,725,000 ریال
  بیشتر
 • پارچه ی چهارخانه در طرح زمینه ی جودون و در رنگ های آبی ، نسکافه ای ، شکلاتی ، نوک مدادی و آبی درباری در این کالیته به شما عرضه شده است. ترکیب پارچه ، ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت جامعه است .رنگ شماره 5 رنگ نوک مدادی این کالیته است که دارای خطوط طرح ظریف چهارخانه آبی رنگ در زمینه ی نوک مدادی است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,725,000 ریال
  بیشتر
 • خرید محصول

  پارچه ی چهارخانه در طرح زمینه ی جودون و در رنگ های آبی ، نسکافه ای ، شکلاتی ، نوک مدادی و آبی درباری در این کالیته به شما عرضه شده است. ترکیب پارچه ، ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت جامعه است .رنگ شماره 1 رنگ شکلاتی این کالیته است که دارای خطوط طرح ظریف کرم رنگ در زمینه ی شکلاتی است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,725,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • پارچه ی چهارخانه در طرح زمینه ی جودون و در رنگ های آبی ، نسکافه ای ، شکلاتی ، نوک مدادی و آبی درباری در این کالیته به شما عرضه شده است. ترکیب پارچه ، ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت جامعه است .رنگ شماره 3 رنگ آبی این کالیته است که دارای خطوط طرح ظریف چهارخانه ارغوانی رنگ در زمینه ی آبی است . برای دیدن رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,725,000 ریال
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف