پارچه ی فاستونی در طرح دیپلمات دوخطی و ترکیب 45/55 پشم ترویرا از محصولات شرکت مطهری است .

پارچه ی فاستونی در طرح دیپلمات دوخطی و ترکیب 45/55 پشم ترویرا از محصولات شرکت مطهری است .

بیشتر

کمتر

کالیته 603.98 مطهری 

 • طرح راه راه یا به اصطلاح دیپلمات این پارچه از کنار هم قرار گرفتن دو خط عمودی در دو رنگ مختلف به وجود آمده ، گویی که طرح آن در اثر این همراهی عمق بصری بیشتری پیدا کرده است . رنگ خطوط طرح محو و در هارمونی با زمینه ی پارچه انتخاب شده اند و طرحی ملایم به وجود آورده اند . رنگ شماره21 رنگ مشکی این کالیته است . برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید

  2,470,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح راه راه یا به اصطلاح دیپلمات این پارچه از کنار هم قرار گرفتن دو خط عمودی در دو رنگ مختلف به وجود آمده ، گویی که طرح آن در اثر این همراهی عمق بصری بیشتری پیدا کرده است . رنگ خطوط طرح محو و در هارمونی با زمینه ی پارچه انتخاب شده اند و طرحی ملایم به وجود آورده اند . رنگ شماره 22 رنگ خاكستری روشن این کالیته است . برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا...

  2,470,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح راه راه یا به اصطلاح دیپلمات این پارچه از کنار هم قرار گرفتن دو خط عمودی در دو رنگ مختلف به وجود آمده ، گویی که طرح آن در اثر این همراهی عمق بصری بیشتری پیدا کرده است . رنگ خطوط طرح محو و در هارمونی با زمینه ی پارچه انتخاب شده اند و طرحی ملایم به وجود آورده اند . رنگ شماره 23 رنگ خاکستری فیلی این کالیته است . برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا...

  2,470,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح راه راه یا به اصطلاح دیپلمات این پارچه از کنار هم قرار گرفتن دو خط عمودی در دو رنگ مختلف به وجود آمده ، گویی که طرح آن در اثر این همراهی عمق بصری بیشتری پیدا کرده است . رنگ خطوط طرح محو و در هارمونی با زمینه ی پارچه انتخاب شده اند و طرحی ملایم به وجود آورده اند . رنگ شماره 24 رنگ آبی این کالیته است . برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید

  2,470,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح راه راه یا به اصطلاح دیپلمات این پارچه از کنار هم قرار گرفتن دو خط عمودی در دو رنگ مختلف به وجود آمده ، گویی که طرح آن در اثر این همراهی عمق بصری بیشتری پیدا کرده است . رنگ خطوط طرح محو و در هارمونی با زمینه ی پارچه انتخاب شده اند و طرحی ملایم به وجود آورده اند . رنگ شماره 25 رنگ کرم روشن این کالیته است . برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید

  2,470,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح راه راه یا به اصطلاح دیپلمات این پارچه از کنار هم قرار گرفتن دو خط عمودی در دو رنگ مختلف به وجود آمده ، گویی که طرح آن در اثر این همراهی عمق بصری بیشتری پیدا کرده است . رنگ خطوط طرح محو و در هارمونی با زمینه ی پارچه انتخاب شده اند و طرحی ملایم به وجود آورده اند . رنگ شماره 26 رنگ خاکستری این کالیته است . برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید

  2,470,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  طرح راه راه یا به اصطلاح دیپلمات این پارچه از کنار هم قرار گرفتن دو خط عمودی در دو رنگ مختلف به وجود آمده ، گویی که طرح آن در اثر این همراهی عمق بصری بیشتری پیدا کرده است . رنگ خطوط طرح محو و در هارمونی با زمینه ی پارچه انتخاب شده اند و طرحی ملایم به وجود آورده اند . رنگ شماره 2 رنگ سورمه ای این کالیته است . برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید

  2,470,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف