طرح این کالیته جودون زنجیری بافت با ترکیب ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت مطهری است. 

طرح این کالیته جودون زنجیری بافت با ترکیب ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت مطهری است. 

بیشتر

کمتر

کالیته 705.01 مطهری 

 • طرح خاص جودون این پارچه معروف به زنجیری بافت و ترکیب آن ترویرا ویسکوز است. این فاستونی از محصولات کارخانجات مطهری و در رنگهای متنوع است. رنگ شماره 2 رنگ خاکستری این کالیته است.  برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,780,000 ریال *جدید*
  بیشتر
  *جدید*
 • طرح خاص جودون این پارچه معروف به زنجیری بافت و ترکیب آن ترویرا ویسکوز است. این فاستونی از محصولات کارخانجات مطهری و در رنگهای متنوع است. رنگ شماره 3 رنگ فیلی این کالیته است.  برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,780,000 ریال *جدید*
  بیشتر
  *جدید*
 • طرح خاص جودون این پارچه معروف به زنجیری بافت و ترکیب آن ترویرا ویسکوز است. این فاستونی از محصولات کارخانجات مطهری و در رنگهای متنوع است. رنگ شماره 4 رنگ دودی این کالیته است.  برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,780,000 ریال *جدید*
  بیشتر
  *جدید*
 • طرح خاص جودون این پارچه معروف به زنجیری بافت و ترکیب آن ترویرا ویسکوز است. این فاستونی از محصولات کارخانجات مطهری و در رنگهای متنوع است. رنگ شماره 5 رنگ آبی نفتی این کالیته است.  برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,780,000 ریال *جدید*
  بیشتر
  *جدید*
 • طرح خاص جودون این پارچه معروف به زنجیری بافت و ترکیب آن ترویرا ویسکوز است. این فاستونی از محصولات کارخانجات مطهری و در رنگهای متنوع است. رنگ شماره 6 رنگ طوسی فیلی این کالیته است.  برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,780,000 ریال *جدید*
  بیشتر
  *جدید*
 • طرح خاص جودون این پارچه معروف به زنجیری بافت و ترکیب آن ترویرا ویسکوز است. این فاستونی از محصولات کارخانجات مطهری و در رنگهای متنوع است. رنگ شماره 8 رنگ قهوه ای نسکافه ای این کالیته است.  برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,780,000 ریال *جدید*
  بیشتر
  *جدید*
 • طرح خاص جودون این پارچه معروف به زنجیری بافت و ترکیب آن ترویرا ویسکوز است. این فاستونی از محصولات کارخانجات مطهری و در رنگهای متنوع است. رنگ شماره 10 رنگ قهوه ای این کالیته است.  برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,780,000 ریال *جدید*
  بیشتر
  *جدید*
 • طرح خاص جودون این پارچه معروف به زنجیری بافت و ترکیب آن ترویرا ویسکوز است. این فاستونی از محصولات کارخانجات مطهری و در رنگهای متنوع است. رنگ شماره 1 رنگ نوک مدادی این کالیته است.  برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,780,000 ریال *جدید*
  بیشتر
  *جدید*
 • طرح خاص جودون این پارچه معروف به زنجیری بافت و ترکیب آن ترویرا ویسکوز است. این فاستونی از محصولات کارخانجات مطهری و در رنگهای متنوع است. رنگ شماره 7 رنگ آبی تیره یا به اصطلاح آبی درباری این کالیته است.  برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,780,000 ریال *جدید*
  بیشتر
  *جدید*
 • خرید محصول

  طرح خاص جودون این پارچه معروف به زنجیری بافت و ترکیب آن ترویرا ویسکوز است. این فاستونی از محصولات کارخانجات مطهری و در رنگهای متنوع است. رنگ شماره 9 رنگ آبی این کالیته است.  برای دیدن دیگر رنگهای این کالیته اینجا کلیک کنید .

  1,780,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف