کالیته ی چهارخانه ای بسیار زیبا محصول شرکت جامعه با ترکیب ترویرا ویسکوز .

کالیته ی چهارخانه ای بسیار زیبا محصول شرکت جامعه با ترکیب ترویرا ویسکوز .

بیشتر

کمتر

کالیته 7720.2 جامعه 

 • خطوط ظریف دو رنگ مکمل در کنار هم طرح چهارخانه ی بسیار زیبایی در این پارچه فیلافیل خلق کرده اند . امروزه از این طرح چهارخانه در تولید شلوارهای تک بانوان زیاد استفاده می شود و به اصطلاح مد روز است . ترکیب پارچه ، ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت جامعه است .رنگ شماره 1 رنگ آبی درباری این کالیته است که دارای خطوط صورتی و سورمه ای در زمینه ی آبی است . برای دیدن...

  1,785,000 ریال
  بیشتر
 • خطوط ظریف دو رنگ مکمل در کنار هم طرح چهارخانه ی بسیار زیبا و جذابی در این پارچه خلق کرده اند . امروزه از این طرح چهارخانه در تولید شلوارهای تک بانوان زیاد استفاده می شود و به اصطلاح مد روز است . ترکیب پارچه ، ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت جامعه است .رنگ شماره 2 رنگ طوسی این کالیته است که دارای خطوط طرح صورتی و خاکستری در زمینه ی طوسی  است . برای دیدن...

  1,785,000 ریال
  بیشتر
 • خطوط ظریف دو رنگ مکمل در کنار هم طرح چهارخانه ی بسیار زیبا در این پارچه فیلافیل خلق کرده اند . امروزه از این طرح چهارخانه در تولید شلوارهای تک بانوان زیاد استفاده می شود و به اصطلاح مد روز است . ترکیب پارچه ، ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت جامعه است .رنگ شماره 3 رنگ خاکستری تیره ی این کالیته است که دارای خطوط مشکی و یاسی در زمینه ی خاکستری است . برای...

  1,785,000 ریال
  بیشتر
 • خطوط ظریف دو رنگ مکمل در کنار هم طرح چهارخانه ی بسیار زیبا و جذابی در این پارچه خلق کرده اند . امروزه از این طرح چهارخانه در تولید شلوارهای تک بانوان زیاد استفاده می شود و به اصطلاح مد روز است . ترکیب پارچه ، ترویرا ویسکوز و از محصولات شرکت جامعه است .رنگ شماره 4 رنگ کرم این کالیته است که دارای خطوط طرح آبی و نسکافه ای در زمینه ی  کرم است . برای دیدن...

  1,785,000 ریال
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف