کالیته ی پشم ترویرای جامعه با طرح چهارخانه در زمینه ی جودون .

کالیته ی پشم ترویرای جامعه با طرح چهارخانه در زمینه ی جودون .

بیشتر

کمتر

کالیته 60216.27 جامعه 

 • طرح چهارخانه ی این پارچه در زمینه ی جودون آن فانتزی و دوست داشتنی شده است . خطوط تشکیل دهنده ی طرح داراری دورنگ متفاوت اما ملایمند . ترکیب این فاستونی ترکیب مرغوب و پرطرفدار ۴۵٪ پشم و ۵۵٪ ترویرا و از محصولات شرکت جامعه است . رنگ شماره 1 رنگ آبی درباری این کالیته با خطوط آبی و نسکافه ای است . برای دیدن دیگر رنگهای ای کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح چهارخانه ی این پارچه در زمینه ی جودون آن فانتزی و دوست داشتنی شده است . خطوط تشکیل دهنده ی طرح داراری دورنگ متفاوت اما ملایمند . ترکیب این فاستونی ترکیب مرغوب و پرطرفدار ۴۵٪ پشم و ۵۵٪ ترویرا و از محصولات شرکت جامعه است . رنگ شماره 2 رنگ نسکافه ای این کالیته با خطوط آبی و ارغوانی است . برای دیدن دیگر رنگهای ای کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح چهارخانه ی این پارچه در زمینه ی جودون آن فانتزی و دوست داشتنی شده است . خطوط تشکیل دهنده ی طرح داراری دورنگ متفاوت اما ملایمند . ترکیب این فاستونی ترکیب مرغوب و پرطرفدار ۴۵٪ پشم و ۵۵٪ ترویرا و از محصولات شرکت جامعه است . رنگ شماره 4 رنگ نوک مدادی این کالیته با خطوط آبی و ارغوانی است . برای دیدن دیگر رنگهای ای کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح چهارخانه ی این پارچه در زمینه ی جودون آن فانتزی و دوست داشتنی شده است . خطوط تشکیل دهنده ی طرح داراری دورنگ متفاوت اما ملایمند . ترکیب این فاستونی ترکیب مرغوب و پرطرفدار ۴۵٪ پشم و ۵۵٪ ترویرا و از محصولات شرکت جامعه است . رنگ شماره 5 رنگ آبی روشن این کالیته با خطوط سبز و صورتی ملایم است . برای دیدن دیگر رنگهای ای کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح چهارخانه ی این پارچه در زمینه ی جودون آن فانتزی و دوست داشتنی شده است . خطوط تشکیل دهنده ی طرح داراری دورنگ متفاوت اما ملایمند . ترکیب این فاستونی ترکیب مرغوب و پرطرفدار ۴۵٪ پشم و ۵۵٪ ترویرا و از محصولات شرکت جامعه است . رنگ شماره 3 رنگ خاکستری این کالیته با خطوط آبی و سبز روشن است . برای دیدن دیگر رنگهای ای کالیته اینجا کلیک کنید .

  2,590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف