طرح این کالیته چهارخانه و ترکیب آن پشم ترویرا (45/55) و محصول شرکت جامعه است .

طرح این کالیته چهارخانه و ترکیب آن پشم ترویرا (45/55) و محصول شرکت جامعه است .

بیشتر

کمتر

کالیته 60749.64 جامعه 

 • طرح پارچه از تلاقی خطوط دورنگ تشکیل شده و جلوه ای واضح دارد . رنگ خطوط تشکیل دهنده ی طرح چهارخانه ی آن نزدیک به رنگ زمینه ی پارچه است و رنگ بندی کالیته مناسب سلیقه ی جوانان و کتهای تک نیمه رسمی است . ترکیب پارچه پشم ترویرا و محصول شرکت جامعه است . این محصول قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی ست . رنگ شماره 1 رنگ طوسی روشن این کالیته است . برای دیدن دیگر...

  2,590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح پارچه از تلاقی خطوط دورنگ تشکیل شده و جلوه ای واضح دارد . رنگ خطوط تشکیل دهنده ی طرح چهارخانه ی آن نزدیک به رنگ زمینه ی پارچه است و رنگ بندی کالیته مناسب سلیقه ی جوانان و کتهای تک نیمه رسمی است . ترکیب پارچه پشم ترویرا و محصول شرکت جامعه است . این محصول قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی ست . رنگ 2 شماره رنگ ذغالی این کالیته است . برای دیدن دیگر...

  2,590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح پارچه از تلاقی خطوط دورنگ تشکیل شده و جلوه ای واضح دارد . رنگ خطوط تشکیل دهنده ی طرح چهارخانه ی آن نزدیک به رنگ زمینه ی پارچه است و رنگ بندی کالیته مناسب سلیقه ی جوانان و کتهای تک نیمه رسمی است . ترکیب پارچه پشم ترویرا و محصول شرکت جامعه است . این محصول قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی ست . رنگ شماره 3 رنگ نقره ای آبی این کالیته است . برای دیدن دیگر...

  2,590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح پارچه از تلاقی خطوط دورنگ تشکیل شده و جلوه ای واضح دارد . رنگ خطوط تشکیل دهنده ی طرح چهارخانه ی آن نزدیک به رنگ زمینه ی پارچه است و رنگ بندی کالیته مناسب سلیقه ی جوانان و کتهای تک نیمه رسمی است . ترکیب پارچه پشم ترویرا و محصول شرکت جامعه است . این محصول قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی ست . رنگ شماره 4 رنگ آبی نفتی این کالیته است . برای دیدن دیگر...

  2,590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود
 • طرح پارچه از تلاقی خطوط دورنگ تشکیل شده و جلوه ای واضح دارد . رنگ خطوط تشکیل دهنده ی طرح چهارخانه ی آن نزدیک به رنگ زمینه ی پارچه است و رنگ بندی کالیته مناسب سلیقه ی جوانان و کتهای تک نیمه رسمی است . ترکیب پارچه پشم ترویرا و محصول شرکت جامعه است . این محصول قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی ست . رنگ شماره 5 رنگ نسکافه ای این کالیته است . برای دیدن دیگر...

  2,590,000 ریال موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف