این کالیته از زیر شاخه های کالیته ی جودون جامعه است که دارای ترکیب پشم ترویرا ست .

این کالیته از زیر شاخه های کالیته ی جودون جامعه است که دارای ترکیب پشم ترویرا ست .

بیشتر

کمتر

کالیته 60216.23 جامعه 

 • خرید محصول

  طرح دیپلمات این کالیته در زمینه ی جودون با ترکیب زیبای رنگهای زمینه با رنگ خطوط عمودی ، فاستونی زیبا و منحصر به فردی خلق کرده است . رنگ شماره 3 در زمینه ی کرم خاکستری دارای خطوط کرم و آبی روشن است . ترکیب این فاستونی ترکیب مرغوب و پرطرفدار ۴۵٪ پشم و ۵۵٪ ترویراست . این محصول قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی است .

  2,980,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  طرح دیپلمات این کالیته در زمینه ی جودون با ترکیب زیبای رنگهای زمینه با رنگ خطوط عمودی ، فاستونی زیبا و منحصر به فردی خلق کرده است . رنگ شماره 4 در زمینه ی خاکستری دارای خطوط آبی و نسکافه ای است . ترکیب این فاستونی ترکیب مرغوب و پرطرفدار ۴۵٪ پشم و ۵۵٪ ترویراست . این محصول قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی است .

  2,980,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  طرح دیپلمات این کالیته در زمینه ی جودون با ترکیب زیبای رنگهای زمینه با رنگ خطوط عمودی ، فاستونی زیبا و منحصر به فردی خلق کرده است . رنگ شماره 5 در زمینه ی کرم نسکافه ای دارای خطوط کرم روشن است . ترکیب این فاستونی ترکیب مرغوب و پرطرفدار ۴۵٪ پشم و ۵۵٪ ترویراست . این محصول قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی است .

  2,980,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  طرح دیپلمات این کالیته در زمینه ی جودون با ترکیب زیبای رنگهای زمینه با رنگ خطوط عمودی ، فاستونی زیبا و منحصر به فردی خلق کرده است . رنگ شماره 1 دارای زمینه ی با رنگ ترکیبی خاکستری / آبی و خطوط دیپلمات روشن است . ترکیب این فاستونی ترکیب مرغوب و پرطرفدار ۴۵٪ پشم و ۵۵٪ ترویراست . این محصول قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی است .

  2,980,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  طرح دیپلمات این کالیته در زمینه ی جودون با ترکیب زیبای رنگهای زمینه با رنگ خطوط عمودی ، فاستونی زیبا و منحصر به فردی خلق کرده است . رنگ شماره 2 رنگ سورمه ای این کالیته ی دیپلمات جامعه است . ترکیب این فاستونی ترکیب مرغوب و پرطرفدار ۴۵٪ پشم و ۵۵٪ ترویراست . این محصول قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی است .

  2,980,000 ریال ناموجود
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف